25.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 25-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,480,874.

நேற்றிலிருந்து 25,852 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 52,028 (நேற்றிலிருந்து 722 +1.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 637,149 (நேற்றிலிருந்து 31,819 +5.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 791,697 (நேற்றிலிருந்து -6,689 -0.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia386,958 (நேற்றிலிருந்து +5,173 நேற்று 381,785)
Piemonte156,253 (நேற்றிலிருந்து +2,878 நேற்று 153,375)
Campania143,010 (நேற்றிலிருந்து +2,815 நேற்று 140,195)
Veneto130,076 (நேற்றிலிருந்து +2,660 நேற்று 127,416)
Emilia-Romagna112,700 (நேற்றிலிருந்து +2,130 நேற்று 110,570)
Lazio109,592 (நேற்றிலிருந்து +2,102 நேற்று 107,490)
Toscana97,976 (நேற்றிலிருந்து +986 நேற்று 96,990)
Sicilia57,001 (நேற்றிலிருந்து +1,317 நேற்று 55,684)
Liguria49,381 (நேற்றிலிருந்து +460 நேற்று 48,921)
Puglia47,565 (நேற்றிலிருந்து +1,511 நேற்று 46,054)
Marche27,554 (நேற்றிலிருந்து +448 நேற்று 27,106)
Friuli Venezia Giulia26,285 (நேற்றிலிருந்து +696 நேற்று 25,589)
Abruzzo25,445 (நேற்றிலிருந்து +623 நேற்று 24,822)
Umbria22,478 (நேற்றிலிருந்து +386 நேற்று 22,092)
P.A. Bolzano21,961 (நேற்றிலிருந்து +341 நேற்று 21,620)
Sardegna19,639 (நேற்றிலிருந்து +351 நேற்று 19,288)
Calabria14,859 (நேற்றிலிருந்து +335 நேற்று 14,524)
P.A. Trento14,547 (நேற்றிலிருந்து +179 நேற்று 14,368)
Basilicata7,218 (நேற்றிலிருந்து +329 நேற்று 6,889)
Valle d’Aosta6,199 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 6,172)
Molise4,177 (நேற்றிலிருந்து +106 நேற்று 4,071)

உங்கள் கவனத்திற்கு