24.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 24-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,455,022.

நேற்றிலிருந்து 23,227 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 51,306 (நேற்றிலிருந்து 853 +1.7%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 605,330 (நேற்றிலிருந்து 20,837 +3.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 798,386 (நேற்றிலிருந்து 1,537 +0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia381,785 (நேற்றிலிருந்து +4,886 நேற்று 376,899)
Piemonte153,375 (நேற்றிலிருந்து +2,070 நேற்று 151,305)
Campania140,195 (நேற்றிலிருந்து +1,764 நேற்று 138,431)
Veneto127,416 (நேற்றிலிருந்து +2,194 நேற்று 125,222)
Emilia-Romagna110,571 (நேற்றிலிருந்து +2,501 நேற்று 108,070)
Lazio107,490 (நேற்றிலிருந்து +2,509 நேற்று 104,981)
Toscana96,990 (நேற்றிலிருந்து +962 நேற்று 96,028)
Sicilia55,684 (நேற்றிலிருந்து +1,306 நேற்று 54,378)
Liguria48,921 (நேற்றிலிருந்து +509 நேற்று 48,412)
Puglia46,054 (நேற்றிலிருந்து +1,567 நேற்று 44,487)
Marche27,106 (நேற்றிலிருந்து +351 நேற்று 26,755)
Friuli Venezia Giulia25,589 (நேற்றிலிருந்து +554 நேற்று 25,035)
Abruzzo24,822 (நேற்றிலிருந்து +536 நேற்று 24,286)
Umbria22,092 (நேற்றிலிருந்து +218 நேற்று 21,874)
P.A. Bolzano21,620 (நேற்றிலிருந்து +160 நேற்று 21,460)
Sardegna19,288 (நேற்றிலிருந்து +290 நேற்று 18,998)
Calabria14,524 (நேற்றிலிருந்து +307 நேற்று 14,217)
P.A. Trento14,368 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 14,225)
Basilicata6,889 (நேற்றிலிருந்து +261 நேற்று 6,628)
Valle d’Aosta6,172 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 6,099)
Molise4,071 (நேற்றிலிருந்து +71 நேற்று 4,000)

உங்கள் கவனத்திற்கு