19.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,308,528.

நேற்றிலிருந்து 36,176 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 47,870 (நேற்றிலிருந்து 653 +1.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 498,987 (நேற்றிலிருந்து 17,020 +3.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 761,671 (நேற்றிலிருந்து 18,503 +2.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia348,442 (நேற்றிலிருந்து +7,453 நேற்று 340,989)
Piemonte140,177 (நேற்றிலிருந்து +5,349 நேற்று 134,828)
Campania125,276 (நேற்றிலிருந்து +3,334 நேற்று 121,942)
Veneto112,691 (நேற்றிலிருந்து +3,753 நேற்று 108,938)
Emilia-Romagna97,814 (நேற்றிலிருந்து +2,160 நேற்று 95,654)
Lazio94,782 (நேற்றிலிருந்து +2,697 நேற்று 92,085)
Toscana88,677 (நேற்றிலிருந்து +1,972 நேற்று 86,705)
Sicilia48,399 (நேற்றிலிருந்து +1,871 நேற்று 46,528)
Liguria45,994 (நேற்றிலிருந்து +792 நேற்று 45,202)
Puglia39,347 (நேற்றிலிருந்து +1,263 நேற்று 38,084)
Marche25,101 (நேற்றிலிருந்து +667 நேற்று 24,434)
Friuli Venezia Giulia21,922 (நேற்றிலிருந்து +1,197 நேற்று 20,725)
Abruzzo21,842 (நேற்றிலிருந்து +649 நேற்று 21,193)
Umbria20,567 (நேற்றிலிருந்து +556 நேற்று 20,011)
P.A. Bolzano19,381 (நேற்றிலிருந்து +696 நேற்று 18,685)
Sardegna16,997 (நேற்றிலிருந்து +479 நேற்று 16,518)
P.A. Trento13,527 (நேற்றிலிருந்து +266 நேற்று 13,261)
Calabria12,512 (நேற்றிலிருந்து +506 நேற்று 12,006)
Basilicata5,883 (நேற்றிலிருந்து +271 நேற்று 5,612)
Valle d’Aosta5,677 (நேற்றிலிருந்து +91 நேற்று 5,586)
Molise3,520 (நேற்றிலிருந்து +154 நேற்று 3,366)

உங்கள் கவனத்திற்கு