20.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,345,767.

நேற்றிலிருந்து 37,239 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 48,569 (நேற்றிலிருந்து 699 +1.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 520,022 (நேற்றிலிருந்து 21,035 +4.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 777,176 (நேற்றிலிருந்து 15,505 +2.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia357,663 (நேற்றிலிருந்து +9,221 நேற்று 348,442)
Piemonte144,038 (நேற்றிலிருந்து +3,861 நேற்று 140,177)
Campania129,502 (நேற்றிலிருந்து +4,226 நேற்று 125,276)
Veneto116,159 (நேற்றிலிருந்து +3,468 நேற்று 112,691)
Emilia-Romagna100,344 (நேற்றிலிருந்து +2,533 நேற்று 97,811)
Lazio97,449 (நேற்றிலிருந்து +2,667 நேற்று 94,782)
Toscana90,884 (நேற்றிலிருந்து +2,207 நேற்று 88,677)
Sicilia50,033 (நேற்றிலிருந்து +1,634 நேற்று 48,399)
Liguria46,755 (நேற்றிலிருந்து +761 நேற்று 45,994)
Puglia40,803 (நேற்றிலிருந்து +1,456 நேற்று 39,347)
Marche25,613 (நேற்றிலிருந்து +512 நேற்று 25,101)
Friuli Venezia Giulia22,940 (நேற்றிலிருந்து +1,018 நேற்று 21,922)
Abruzzo22,547 (நேற்றிலிருந்து +705 நேற்று 21,842)
Umbria20,961 (நேற்றிலிருந்து +394 நேற்று 20,567)
P.A. Bolzano20,117 (நேற்றிலிருந்து +736 நேற்று 19,381)
Sardegna17,578 (நேற்றிலிருந்து +581 நேற்று 16,997)
P.A. Trento13,761 (நேற்றிலிருந்து +234 நேற்று 13,527)
Calabria13,027 (நேற்றிலிருந்து +515 நேற்று 12,512)
Basilicata6,102 (நேற்றிலிருந்து +219 நேற்று 5,883)
Valle d’Aosta5,832 (நேற்றிலிருந்து +155 நேற்று 5,677)
Molise3,659 (நேற்றிலிருந்து +139 நேற்று 3,520)

உங்கள் கவனத்திற்கு