17.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 17-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,238,072.

நேற்றிலிருந்து 32,191 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 46,464 (நேற்றிலிருந்து 731 +1.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 457,798 (நேற்றிலிருந்து 15,434 +3.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 733,810 (நேற்றிலிருந்து 16,026 +2.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia333,356 (நேற்றிலிருந்து +8,448 நேற்று 324,908)
Piemonte131,547 (நேற்றிலிருந்து +2,606 நேற்று 128,941)
Campania118,285 (நேற்றிலிருந்து +3,019 நேற்று 115,266)
Veneto105,966 (நேற்றிலிருந்து +3,124 நேற்று 102,842)
Emilia-Romagna93,285 (நேற்றிலிருந்து +2,219 நேற்று 91,066)
Lazio89,219 (நேற்றிலிருந்து +2,538 நேற்று 86,681)
Toscana84,197 (நேற்றிலிருந்து +2,361 நேற்று 81,836)
Sicilia44,691 (நேற்றிலிருந்து +1,698 நேற்று 42,993)
Liguria44,427 (நேற்றிலிருந்து +685 நேற்று 43,742)
Puglia36,716 (நேற்றிலிருந்து +1,234 நேற்று 35,482)
Marche23,955 (நேற்றிலிருந்து +357 நேற்று 23,598)
Abruzzo20,552 (நேற்றிலிருந்து +729 நேற்று 19,823)
Friuli Venezia Giulia19,929 (நேற்றிலிருந்து +536 நேற்று 19,393)
Umbria19,510 (நேற்றிலிருந்து +351 நேற்று 19,159)
P.A. Bolzano18,104 (நேற்றிலிருந்து +258 நேற்று 17,846)
Sardegna16,096 (நேற்றிலிருந்து +502 நேற்று 15,594)
P.A. Trento13,025 (நேற்றிலிருந்து +276 நேற்று 12,749)
Calabria11,070 (நேற்றிலிருந்து +680 நேற்று 10,390)
Valle d’Aosta5,499 (நேற்றிலிருந்து +154 நேற்று 5,345)
Basilicata5,375 (நேற்றிலிருந்து +269 நேற்று 5,106)
Molise3,268 (நேற்றிலிருந்து +147 நேற்று 3,121)

உங்கள் கவனத்திற்கு