16.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,205,881.

நேற்றிலிருந்து 27,352 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 45,733 (நேற்றிலிருந்து 504 +1.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 442,364 (நேற்றிலிருந்து 21,554 +5.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 717,784 (நேற்றிலிருந்து 5,294 +0.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia324,908 (நேற்றிலிருந்து +4,128 நேற்று 320,780)
Piemonte128,941 (நேற்றிலிருந்து +3,476 நேற்று 125,465)
Campania115,266 (நேற்றிலிருந்து +4,079 நேற்று 111,187)
Veneto102,842 (நேற்றிலிருந்து +1,966 நேற்று 100,876)
Emilia-Romagna91,066 (நேற்றிலிருந்து +2,547 நேற்று 88,519)
Lazio86,681 (நேற்றிலிருந்து +2,407 நேற்று 84,274)
Toscana81,836 (நேற்றிலிருந்து +2,433 நேற்று 79,403)
Liguria43,742 (நேற்றிலிருந்து +365 நேற்று 43,377)
Sicilia42,993 (நேற்றிலிருந்து +1,461 நேற்று 41,532)
Puglia35,482 (நேற்றிலிருந்து +1,044 நேற்று 34,438)
Marche23,598 (நேற்றிலிருந்து +282 நேற்று 23,316)
Abruzzo19,823 (நேற்றிலிருந்து +642 நேற்று 19,181)
Friuli Venezia Giulia19,393 (நேற்றிலிருந்து +456 நேற்று 18,937)
Umbria19,159 (நேற்றிலிருந்து +283 நேற்று 18,876)
P.A. Bolzano17,846 (நேற்றிலிருந்து +544 நேற்று 17,302)
Sardegna15,594 (நேற்றிலிருந்து +411 நேற்று 15,183)
P.A. Trento12,749 (நேற்றிலிருந்து +181 நேற்று 12,568)
Calabria10,390 (நேற்றிலிருந்து +297 நேற்று 10,093)
Valle d’Aosta5,345 (நேற்றிலிருந்து +99 நேற்று 5,246)
Basilicata5,106 (நேற்றிலிருந்து +127 நேற்று 4,979)
Molise3,121 (நேற்றிலிருந்து +126 நேற்று 2,995)

உங்கள் கவனத்திற்கு