15.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,178,529.

நேற்றிலிருந்து 33,977 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 45,229 (நேற்றிலிருந்து 546 +1.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 420,810 (நேற்றிலிருந்து 9,376 +2.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 712,490 (நேற்றிலிருந்து 24,055 +3.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia320,780 (நேற்றிலிருந்து +8,060 நேற்று 312,720)
Piemonte125,465 (நேற்றிலிருந்து +3,682 நேற்று 121,783)
Campania111,187 (நேற்றிலிருந்து +3,771 நேற்று 107,416)
Veneto100,876 (நேற்றிலிருந்து +2,792 நேற்று 98,084)
Emilia-Romagna88,520 (நேற்றிலிருந்து +2,822 நேற்று 85,698)
Lazio84,274 (நேற்றிலிருந்து +2,612 நேற்று 81,662)
Toscana79,403 (நேற்றிலிருந்து +2,653 நேற்று 76,750)
Liguria43,377 (நேற்றிலிருந்து +822 நேற்று 42,555)
Sicilia41,532 (நேற்றிலிருந்து +1,422 நேற்று 40,110)
Puglia34,438 (நேற்றிலிருந்து +905 நேற்று 33,533)
Marche23,316 (நேற்றிலிருந்து +707 நேற்று 22,609)
Abruzzo19,182 (நேற்றிலிருந்து +470 நேற்று 18,712)
Friuli Venezia Giulia18,937 (நேற்றிலிருந்து +608 நேற்று 18,329)
Umbria18,876 (நேற்றிலிருந்து +657 நேற்று 18,219)
P.A. Bolzano17,302 (நேற்றிலிருந்து +628 நேற்று 16,674)
Sardegna15,183 (நேற்றிலிருந்து +370 நேற்று 14,813)
P.A. Trento12,568 (நேற்றிலிருந்து +268 நேற்று 12,300)
Calabria10,093 (நேற்றிலிருந்து +344 நேற்று 9,749)
Valle d’Aosta5,246 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 5,103)
Basilicata4,979 (நேற்றிலிருந்து +158 நேற்று 4,821)
Molise2,995 (நேற்றிலிருந்து +85 நேற்று 2,910)

உங்கள் கவனத்திற்கு