18.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 18-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,272,352.

நேற்றிலிருந்து 34,280 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 47,217 (நேற்றிலிருந்து 753 +1.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 481,967 (நேற்றிலிருந்து 24,169 +5.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 743,168 (நேற்றிலிருந்து 9,358 +1.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia340,989 (நேற்றிலிருந்து +7,633 நேற்று 333,356)
Piemonte134,828 (நேற்றிலிருந்து +3,281 நேற்று 131,547)
Campania121,942 (நேற்றிலிருந்து +3,657 நேற்று 118,285)
Veneto108,938 (நேற்றிலிருந்து +2,972 நேற்று 105,966)
Emilia-Romagna95,654 (நேற்றிலிருந்து +2,371 நேற்று 93,283)
Lazio92,085 (நேற்றிலிருந்து +2,866 நேற்று 89,219)
Toscana86,705 (நேற்றிலிருந்து +2,508 நேற்று 84,197)
Sicilia46,528 (நேற்றிலிருந்து +1,837 நேற்று 44,691)
Liguria45,202 (நேற்றிலிருந்து +775 நேற்று 44,427)
Puglia38,084 (நேற்றிலிருந்து +1,368 நேற்று 36,716)
Marche24,434 (நேற்றிலிருந்து +479 நேற்று 23,955)
Abruzzo21,193 (நேற்றிலிருந்து +641 நேற்று 20,552)
Friuli Venezia Giulia20,725 (நேற்றிலிருந்து +796 நேற்று 19,929)
Umbria20,011 (நேற்றிலிருந்து +501 நேற்று 19,510)
P.A. Bolzano18,685 (நேற்றிலிருந்து +581 நேற்று 18,104)
Sardegna16,518 (நேற்றிலிருந்து +422 நேற்று 16,096)
P.A. Trento13,261 (நேற்றிலிருந்து +236 நேற்று 13,025)
Calabria12,006 (நேற்றிலிருந்து +936 நேற்று 11,070)
Basilicata5,612 (நேற்றிலிருந்து +237 நேற்று 5,375)
Valle d’Aosta5,586 (நேற்றிலிருந்து +87 நேற்று 5,499)
Molise3,366 (நேற்றிலிருந்து +98 நேற்று 3,268)

உங்கள் கவனத்திற்கு