13.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,107,303.

நேற்றிலிருந்து 40,902 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 44,139 (நேற்றிலிருந்து 550 +1.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 399,238 (நேற்றிலிருந்து 11,480 +3.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 663,926 (நேற்றிலிருந்து 28,872 +4.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia304,591 (நேற்றிலிருந்து +10,634 நேற்று 293,957)
Piemonte117,312 (நேற்றிலிருந்து +5,258 நேற்று 112,054)
Campania104,065 (நேற்றிலிருந்து +4,079 நேற்று 99,986)
Veneto94,506 (நேற்றிலிருந்து +3,605 நேற்று 90,901)
Emilia-Romagna83,068 (நேற்றிலிருந்து +2,384 நேற்று 80,684)
Lazio78,665 (நேற்றிலிருந்து +2,925 நேற்று 75,740)
Toscana74,330 (நேற்றிலிருந்து +2,478 நேற்று 71,852)
Liguria41,464 (நேற்றிலிருந்து +1,209 நேற்று 40,255)
Sicilia38,381 (நேற்றிலிருந்து +1,707 நேற்று 36,674)
Puglia31,792 (நேற்றிலிருந்து +1,350 நேற்று 30,442)
Marche21,830 (நேற்றிலிருந்து +740 நேற்று 21,090)
Abruzzo17,774 (நேற்றிலிருந்து +683 நேற்று 17,091)
Friuli Venezia Giulia17,771 (நேற்றிலிருந்து +831 நேற்று 16,940)
Umbria17,640 (நேற்றிலிருந்து +604 நேற்று 17,036)
P.A. Bolzano15,984 (நேற்றிலிருந்து +820 நேற்று 15,164)
Sardegna14,417 (நேற்றிலிருந்து +623 நேற்று 13,794)
P.A. Trento12,094 (நேற்றிலிருந்து +202 நேற்று 11,892)
Calabria9,416 (நேற்றிலிருந்து +297 நேற்று 9,119)
Valle d’Aosta4,858 (நேற்றிலிருந்து +103 நேற்று 4,755)
Basilicata4,556 (நேற்றிலிருந்து +307 நேற்று 4,249)
Molise2,789 (நேற்றிலிருந்து +63 நேற்று 2,726)

உங்கள் கவனத்திற்கு