14.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,144,552.

நேற்றிலிருந்து 37,249 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 44,683 (நேற்றிலிருந்து 544 +1.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 411,434 (நேற்றிலிருந்து 12,196 +3.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 688,435 (நேற்றிலிருந்து 24,509 +3.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia312,720 (நேற்றிலிருந்து +8,129 நேற்று 304,591)
Piemonte121,783 (நேற்றிலிருந்து +4,471 நேற்று 117,312)
Campania107,416 (நேற்றிலிருந்து +3,351 நேற்று 104,065)
Veneto98,084 (நேற்றிலிருந்து +3,578 நேற்று 94,506)
Emilia-Romagna85,699 (நேற்றிலிருந்து +2,637 நேற்று 83,062)
Lazio81,662 (நேற்றிலிருந்து +2,997 நேற்று 78,665)
Toscana76,750 (நேற்றிலிருந்து +2,420 நேற்று 74,330)
Liguria42,555 (நேற்றிலிருந்து +1,091 நேற்று 41,464)
Sicilia40,110 (நேற்றிலிருந்து +1,729 நேற்று 38,381)
Puglia33,533 (நேற்றிலிருந்து +1,741 நேற்று 31,792)
Marche22,609 (நேற்றிலிருந்து +779 நேற்று 21,830)
Abruzzo18,713 (நேற்றிலிருந்து +939 நேற்று 17,774)
Friuli Venezia Giulia18,329 (நேற்றிலிருந்து +558 நேற்று 17,771)
Umbria18,219 (நேற்றிலிருந்து +579 நேற்று 17,640)
P.A. Bolzano16,674 (நேற்றிலிருந்து +690 நேற்று 15,984)
Sardegna14,813 (நேற்றிலிருந்து +396 நேற்று 14,417)
P.A. Trento12,300 (நேற்றிலிருந்து +206 நேற்று 12,094)
Calabria9,749 (நேற்றிலிருந்து +333 நேற்று 9,416)
Valle d’Aosta5,103 (நேற்றிலிருந்து +245 நேற்று 4,858)
Basilicata4,821 (நேற்றிலிருந்து +265 நேற்று 4,556)
Molise2,910 (நேற்றிலிருந்து +121 நேற்று 2,789)

உங்கள் கவனத்திற்கு