11.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,028,424.

நேற்றிலிருந்து 32,961 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 42,953 (நேற்றிலிருந்து 623 +1.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 372,113 (நேற்றிலிருந்து 9,090 +2.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 613,358 (நேற்றிலிருந்து 23,248 +3.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia284,666 (நேற்றிலிருந்து +8,180 நேற்று 276,486)
Piemonte107,267 (நேற்றிலிருந்து +2,953 நேற்று 104,314)
Campania95,921 (நேற்றிலிருந்து +3,166 நேற்று 92,755)
Veneto87,337 (நேற்றிலிருந்து +3,082 நேற்று 84,255)
Emilia-Romagna78,283 (நேற்றிலிருந்து +2,428 நேற்று 75,855)
Lazio73,054 (நேற்றிலிருந்து +2,479 நேற்று 70,575)
Toscana69,920 (நேற்றிலிருந்து +2,507 நேற்று 67,413)
Liguria39,242 (நேற்றிலிருந்து +1,102 நேற்று 38,140)
Sicilia34,982 (நேற்றிலிருந்து +1,487 நேற்று 33,495)
Puglia29,008 (நேற்றிலிருந்து +1,332 நேற்று 27,676)
Marche20,256 (நேற்றிலிருந்து +701 நேற்று 19,555)
Abruzzo16,550 (நேற்றிலிருந்து +662 நேற்று 15,888)
Umbria16,253 (நேற்றிலிருந்து +515 நேற்று 15,738)
Friuli Venezia Giulia16,102 (நேற்றிலிருந்து +572 நேற்று 15,530)
P.A. Bolzano14,470 (நேற்றிலிருந்து +386 நேற்று 14,084)
Sardegna13,493 (நேற்றிலிருந்து +416 நேற்று 13,077)
P.A. Trento11,639 (நேற்றிலிருந்து +253 நேற்று 11,386)
Calabria8,693 (நேற்றிலிருந்து +376 நேற்று 8,317)
Valle d’Aosta4,588 (நேற்றிலிருந்து +125 நேற்று 4,463)
Basilicata4,047 (நேற்றிலிருந்து +168 நேற்று 3,879)
Molise2,653 (நேற்றிலிருந்து +71 நேற்று 2,582)

உங்கள் கவனத்திற்கு