12.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,066,401.

நேற்றிலிருந்து 37,977 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 43,589 (நேற்றிலிருந்து 636 +1.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 387,758 (நேற்றிலிருந்து 15,645 +4.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 635,054 (நேற்றிலிருந்து 21,696 +3.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia293,957 (நேற்றிலிருந்து +9,291 நேற்று 284,666)
Piemonte112,054 (நேற்றிலிருந்து +4,787 நேற்று 107,267)
Campania99,986 (நேற்றிலிருந்து +4,065 நேற்று 95,921)
Veneto90,901 (நேற்றிலிருந்து +3,564 நேற்று 87,337)
Emilia-Romagna80,684 (நேற்றிலிருந்து +2,402 நேற்று 78,282)
Lazio75,740 (நேற்றிலிருந்து +2,686 நேற்று 73,054)
Toscana71,852 (நேற்றிலிருந்து +1,932 நேற்று 69,920)
Liguria40,255 (நேற்றிலிருந்து +1,013 நேற்று 39,242)
Sicilia36,674 (நேற்றிலிருந்து +1,692 நேற்று 34,982)
Puglia30,442 (நேற்றிலிருந்து +1,434 நேற்று 29,008)
Marche21,090 (நேற்றிலிருந்து +834 நேற்று 20,256)
Abruzzo17,091 (நேற்றிலிருந்து +541 நேற்று 16,550)
Umbria17,036 (நேற்றிலிருந்து +783 நேற்று 16,253)
Friuli Venezia Giulia16,940 (நேற்றிலிருந்து +838 நேற்று 16,102)
P.A. Bolzano15,164 (நேற்றிலிருந்து +694 நேற்று 14,470)
Sardegna13,794 (நேற்றிலிருந்து +301 நேற்று 13,493)
P.A. Trento11,892 (நேற்றிலிருந்து +253 நேற்று 11,639)
Calabria9,119 (நேற்றிலிருந்து +426 நேற்று 8,693)
Valle d’Aosta4,755 (நேற்றிலிருந்து +167 நேற்று 4,588)
Basilicata4,249 (நேற்றிலிருந்து +202 நேற்று 4,047)
Molise2,726 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 2,653)

உங்கள் கவனத்திற்கு