10.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 995,463.

நேற்றிலிருந்து 35,090 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 42,330 (நேற்றிலிருந்து 580 +1.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 363,023 (நேற்றிலிருந்து 17,734 +5.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 590,110 (நேற்றிலிருந்து 16,776 +2.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia276,486 (நேற்றிலிருந்து +10,955 நேற்று 265,531)
Piemonte104,314 (நேற்றிலிருந்து +3,659 நேற்று 100,655)
Campania92,755 (நேற்றிலிருந்து +2,716 நேற்று 90,039)
Veneto84,255 (நேற்றிலிருந்து +2,763 நேற்று 81,492)
Emilia-Romagna75,855 (நேற்றிலிருந்து +2,430 நேற்று 73,425)
Lazio70,575 (நேற்றிலிருந்து +2,608 நேற்று 67,967)
Toscana67,413 (நேற்றிலிருந்து +2,223 நேற்று 65,190)
Liguria38,140 (நேற்றிலிருந்து +1,172 நேற்று 36,968)
Sicilia33,495 (நேற்றிலிருந்து +1,201 நேற்று 32,294)
Puglia27,676 (நேற்றிலிருந்து +1,245 நேற்று 26,431)
Marche19,555 (நேற்றிலிருந்து +504 நேற்று 19,051)
Abruzzo15,888 (நேற்றிலிருந்து +746 நேற்று 15,142)
Umbria15,738 (நேற்றிலிருந்து +485 நேற்று 15,253)
Friuli Venezia Giulia15,530 (நேற்றிலிருந்து +482 நேற்று 15,048)
P.A. Bolzano14,084 (நேற்றிலிருந்து +375 நேற்று 13,709)
Sardegna13,077 (நேற்றிலிருந்து +489 நேற்று 12,588)
P.A. Trento11,386 (நேற்றிலிருந்து +243 நேற்று 11,143)
Calabria8,317 (நேற்றிலிருந்து +409 நேற்று 7,908)
Valle d’Aosta4,463 (நேற்றிலிருந்து +127 நேற்று 4,336)
Basilicata3,879 (நேற்றிலிருந்து +224 நேற்று 3,655)
Molise2,582 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 2,540)

உங்கள் கவனத்திற்கு