09.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 960,373.

நேற்றிலிருந்து 25,269 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 41,750 (நேற்றிலிருந்து 356 +0.9%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 345,289 (நேற்றிலிருந்து 10,215 +3.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 573,334 (நேற்றிலிருந்து 14,698 +2.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia265,531 (நேற்றிலிருந்து +4,777 நேற்று 260,754)
Piemonte100,655 (நேற்றிலிருந்து +2,876 நேற்று 97,779)
Campania90,039 (நேற்றிலிருந்து +3,120 நேற்று 86,919)
Veneto81,492 (நேற்றிலிருந்து +2,223 நேற்று 79,269)
Emilia-Romagna73,432 (நேற்றிலிருந்து +2,025 நேற்று 71,407)
Lazio67,967 (நேற்றிலிருந்து +2,153 நேற்று 65,814)
Toscana65,190 (நேற்றிலிருந்து +2,244 நேற்று 62,946)
Liguria36,968 (நேற்றிலிருந்து +538 நேற்று 36,430)
Sicilia32,294 (நேற்றிலிருந்து +1,023 நேற்று 31,271)
Puglia26,431 (நேற்றிலிருந்து +730 நேற்று 25,701)
Marche19,051 (நேற்றிலிருந்து +262 நேற்று 18,789)
Umbria15,253 (நேற்றிலிருந்து +314 நேற்று 14,939)
Abruzzo15,143 (நேற்றிலிருந்து +625 நேற்று 14,518)
Friuli Venezia Giulia15,048 (நேற்றிலிருந்து +320 நேற்று 14,728)
P.A. Bolzano13,709 (நேற்றிலிருந்து +583 நேற்று 13,126)
Sardegna12,588 (நேற்றிலிருந்து +327 நேற்று 12,261)
P.A. Trento11,143 (நேற்றிலிருந்து +257 நேற்று 10,886)
Calabria7,908 (நேற்றிலிருந்து +443 நேற்று 7,465)
Valle d’Aosta4,336 (நேற்றிலிருந்து +201 நேற்று 4,135)
Basilicata3,655 (நேற்றிலிருந்து +132 நேற்று 3,523)
Molise2,540 (நேற்றிலிருந்து +98 நேற்று 2,442)

உங்கள் கவனத்திற்கு