08.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 08-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 935,104.

நேற்றிலிருந்து 32,614 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 41,394 (நேற்றிலிருந்து 331 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 335,074 (நேற்றிலிருந்து 6,183 +1.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 558,636 (நேற்றிலிருந்து 26,100 +4.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia260,754 (நேற்றிலிருந்து +6,318 நேற்று 254,436)
Piemonte97,779 (நேற்றிலிருந்து +3,884 நேற்று 93,895)
Campania86,919 (நேற்றிலிருந்து +4,601 நேற்று 82,318)
Veneto79,269 (நேற்றிலிருந்து +3,362 நேற்று 75,907)
Emilia-Romagna71,408 (நேற்றிலிருந்து +2,360 நேற்று 69,048)
Lazio65,814 (நேற்றிலிருந்து +2,489 நேற்று 63,325)
Toscana62,946 (நேற்றிலிருந்து +2,479 நேற்று 60,467)
Liguria36,430 (நேற்றிலிருந்து +886 நேற்று 35,544)
Sicilia31,271 (நேற்றிலிருந்து +1,083 நேற்று 30,188)
Puglia25,701 (நேற்றிலிருந்து +766 நேற்று 24,935)
Marche18,789 (நேற்றிலிருந்து +502 நேற்று 18,287)
Umbria14,939 (நேற்றிலிருந்து +660 நேற்று 14,279)
Friuli Venezia Giulia14,728 (நேற்றிலிருந்து +504 நேற்று 14,224)
Abruzzo14,519 (நேற்றிலிருந்து +584 நேற்று 13,935)
P.A. Bolzano13,126 (நேற்றிலிருந்து +781 நேற்று 12,345)
Sardegna12,261 (நேற்றிலிருந்து +424 நேற்று 11,837)
P.A. Trento10,886 (நேற்றிலிருந்து +182 நேற்று 10,704)
Calabria7,465 (நேற்றிலிருந்து +359 நேற்று 7,106)
Valle d’Aosta4,135 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 4,080)
Basilicata3,523 (நேற்றிலிருந்து +246 நேற்று 3,277)
Molise2,442 (நேற்றிலிருந்து +91 நேற்று 2,351)

உங்கள் கவனத்திற்கு