06.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 06-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 862,681.

நேற்றிலிருந்து 37,802 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 40,638 (நேற்றிலிருந்து 446 +1.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 322,925 (நேற்றிலிருந்து 10,586 +3.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 499,118 (நேற்றிலிருந்து 26,770 +5.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia242,947 (நேற்றிலிருந்து +9,934 நேற்று 233,013)
Piemonte89,458 (நேற்றிலிருந்து +4,878 நேற்று 84,580)
Campania78,009 (நேற்றிலிருந்து +4,508 நேற்று 73,501)
Veneto72,092 (நேற்றிலிருந்து +3,297 நேற்று 68,795)
Emilia-Romagna67,041 (நேற்றிலிருந்து +1,953 நேற்று 65,088)
Lazio60,707 (நேற்றிலிருந்து +2,699 நேற்று 58,008)
Toscana57,680 (நேற்றிலிருந்து +2,592 நேற்று 55,088)
Liguria34,452 (நேற்றிலிருந்து +1,127 நேற்று 33,325)
Sicilia28,825 (நேற்றிலிருந்து +1,423 நேற்று 27,402)
Puglia23,881 (நேற்றிலிருந்து +946 நேற்று 22,935)
Marche17,656 (நேற்றிலிருந்து +697 நேற்று 16,959)
Umbria13,591 (நேற்றிலிருந்து +767 நேற்று 12,824)
Abruzzo13,505 (நேற்றிலிருந்து +395 நேற்று 13,110)
Friuli Venezia Giulia13,352 (நேற்றிலிருந்து +542 நேற்று 12,810)
P.A. Bolzano11,572 (நேற்றிலிருந்து +713 நேற்று 10,859)
Sardegna11,412 (நேற்றிலிருந்து +359 நேற்று 11,053)
P.A. Trento10,453 (நேற்றிலிருந்து +261 நேற்று 10,192)
Calabria6,714 (நேற்றிலிருந்து +264 நேற்று 6,450)
Valle d’Aosta3,963 (நேற்றிலிருந்து +129 நேற்று 3,834)
Basilicata3,172 (நேற்றிலிருந்து +249 நேற்று 2,923)
Molise2,199 (நேற்றிலிருந்து +76 நேற்று 2,123)

உங்கள் கவனத்திற்கு