05.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 05-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 824,879.

நேற்றிலிருந்து 34,519 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 40,192 (நேற்றிலிருந்து 445 +1.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 312,339 (நேற்றிலிருந்து 4,961 +1.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 472,348 (நேற்றிலிருந்து 29,113 +6.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia233,013 (நேற்றிலிருந்து +8,822 நேற்று 224,191)
Piemonte84,580 (நேற்றிலிருந்து +3,171 நேற்று 81,409)
Campania73,501 (நேற்றிலிருந்து +3,888 நேற்று 69,613)
Veneto68,795 (நேற்றிலிருந்து +3,264 நேற்று 65,531)
Emilia-Romagna65,091 (நேற்றிலிருந்து +2,180 நேற்று 62,911)
Lazio58,008 (நேற்றிலிருந்து +2,735 நேற்று 55,273)
Toscana55,088 (நேற்றிலிருந்து +2,273 நேற்று 52,815)
Liguria33,325 (நேற்றிலிருந்து +1,208 நேற்று 32,117)
Sicilia27,402 (நேற்றிலிருந்து +1,322 நேற்று 26,080)
Puglia22,935 (நேற்றிலிருந்து +850 நேற்று 22,085)
Marche16,959 (நேற்றிலிருந்து +698 நேற்று 16,261)
Abruzzo13,114 (நேற்றிலிருந்து +571 நேற்று 12,543)
Umbria12,824 (நேற்றிலிருந்து +768 நேற்று 12,056)
Friuli Venezia Giulia12,810 (நேற்றிலிருந்து +546 நேற்று 12,264)
Sardegna11,053 (நேற்றிலிருந்து +413 நேற்று 10,640)
P.A. Bolzano10,859 (நேற்றிலிருந்து +762 நேற்று 10,097)
P.A. Trento10,192 (நேற்றிலிருந்து +320 நேற்று 9,872)
Calabria6,450 (நேற்றிலிருந்து +358 நேற்று 6,092)
Valle d’Aosta3,834 (நேற்றிலிருந்து +114 நேற்று 3,720)
Basilicata2,923 (நேற்றிலிருந்து +135 நேற்று 2,788)
Molise2,123 (நேற்றிலிருந்து +107 நேற்று 2,016)

உங்கள் கவனத்திற்கு