07.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 07-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 902,490.

நேற்றிலிருந்து 39,809 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 41,063 (நேற்றிலிருந்து 425 +1.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 328,891 (நேற்றிலிருந்து 5,966 +1.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 532,536 (நேற்றிலிருந்து 33,418 +6.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia254,436 (நேற்றிலிருந்து +11,489 நேற்று 242,947)
Piemonte93,895 (நேற்றிலிருந்து +4,437 நேற்று 89,458)
Campania82,318 (நேற்றிலிருந்து +4,309 நேற்று 78,009)
Veneto75,907 (நேற்றிலிருந்து +3,815 நேற்று 72,092)
Emilia-Romagna69,049 (நேற்றிலிருந்து +2,009 நேற்று 67,040)
Lazio63,325 (நேற்றிலிருந்து +2,618 நேற்று 60,707)
Toscana60,467 (நேற்றிலிருந்து +2,787 நேற்று 57,680)
Liguria35,544 (நேற்றிலிருந்து +1,092 நேற்று 34,452)
Sicilia30,188 (நேற்றிலிருந்து +1,363 நேற்று 28,825)
Puglia24,935 (நேற்றிலிருந்து +1,054 நேற்று 23,881)
Marche18,287 (நேற்றிலிருந்து +631 நேற்று 17,656)
Umbria14,279 (நேற்றிலிருந்து +688 நேற்று 13,591)
Friuli Venezia Giulia14,224 (நேற்றிலிருந்து +872 நேற்று 13,352)
Abruzzo13,936 (நேற்றிலிருந்து +432 நேற்று 13,504)
P.A. Bolzano12,345 (நேற்றிலிருந்து +773 நேற்று 11,572)
Sardegna11,837 (நேற்றிலிருந்து +425 நேற்று 11,412)
P.A. Trento10,704 (நேற்றிலிருந்து +251 நேற்று 10,453)
Calabria7,106 (நேற்றிலிருந்து +392 நேற்று 6,714)
Valle d’Aosta4,080 (நேற்றிலிருந்து +117 நேற்று 3,963)
Basilicata3,277 (நேற்றிலிருந்து +105 நேற்று 3,172)
Molise2,351 (நேற்றிலிருந்து +152 நேற்று 2,199)

உங்கள் கவனத்திற்கு