04.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 04-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 790,377.

நேற்றிலிருந்து 30,548 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 39,764 (நேற்றிலிருந்து 352 +0.9%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 307,378 (நேற்றிலிருந்து 5,103 +1.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 443,235 (நேற்றிலிருந்து 25,093 +6.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia224,191 (நேற்றிலிருந்து +7,758 நேற்று 216,433)
Piemonte81,409 (நேற்றிலிருந்து +3,577 நேற்று 77,832)
Campania69,613 (நேற்றிலிருந்து +4,181 நேற்று 65,432)
Veneto65,531 (நேற்றிலிருந்து +2,436 நேற்று 63,095)
Emilia-Romagna62,914 (நேற்றிலிருந்து +1,758 நேற்று 61,156)
Lazio55,273 (நேற்றிலிருந்து +2,432 நேற்று 52,841)
Toscana52,815 (நேற்றிலிருந்து +1,828 நேற்று 50,987)
Liguria32,117 (நேற்றிலிருந்து +1,122 நேற்று 30,995)
Sicilia26,080 (நேற்றிலிருந்து +1,155 நேற்று 24,925)
Puglia22,085 (நேற்றிலிருந்து +994 நேற்று 21,091)
Marche16,261 (நேற்றிலிருந்து +653 நேற்று 15,608)
Abruzzo12,543 (நேற்றிலிருந்து +423 நேற்று 12,120)
Friuli Venezia Giulia12,264 (நேற்றிலிருந்து +436 நேற்று 11,828)
Umbria12,056 (நேற்றிலிருந்து +496 நேற்று 11,560)
Sardegna10,640 (நேற்றிலிருந்து +184 நேற்று 10,456)
P.A. Bolzano10,097 (நேற்றிலிருந்து +249 நேற்று 9,848)
P.A. Trento9,872 (நேற்றிலிருந்து +225 நேற்று 9,647)
Calabria6,092 (நேற்றிலிருந்து +262 நேற்று 5,830)
Valle d’Aosta3,720 (நேற்றிலிருந்து +129 நேற்று 3,591)
Basilicata2,788 (நேற்றிலிருந்து +226 நேற்று 2,562)
Molise2,016 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 1,990)

உங்கள் கவனத்திற்கு