03.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 03-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 759,829.

நேற்றிலிருந்து 28,241 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.9%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 39,412 (நேற்றிலிருந்து 353 +0.9%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 302,275 (நேற்றிலிருந்து 6,258 +2.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 418,142 (நேற்றிலிருந்து 21,630 +5.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia216,433 (நேற்றிலிருந்து +6,804 நேற்று 209,629)
Piemonte77,832 (நேற்றிலிருந்து +3,169 நேற்று 74,663)
Campania65,432 (நேற்றிலிருந்து +2,971 நேற்று 62,461)
Veneto63,095 (நேற்றிலிருந்து +2,298 நேற்று 60,797)
Emilia-Romagna61,158 (நேற்றிலிருந்து +1,912 நேற்று 59,246)
Lazio52,841 (நேற்றிலிருந்து +2,209 நேற்று 50,632)
Toscana50,987 (நேற்றிலிருந்து +2,336 நேற்று 48,651)
Liguria30,995 (நேற்றிலிருந்து +1,052 நேற்று 29,943)
Sicilia24,925 (நேற்றிலிருந்து +1,048 நேற்று 23,877)
Puglia21,091 (நேற்றிலிருந்து +1,163 நேற்று 19,928)
Marche15,608 (நேற்றிலிருந்து +431 நேற்று 15,177)
Abruzzo12,120 (நேற்றிலிருந்து +601 நேற்று 11,519)
Friuli Venezia Giulia11,828 (நேற்றிலிருந்து +366 நேற்று 11,462)
Umbria11,560 (நேற்றிலிருந்து +420 நேற்று 11,140)
Sardegna10,456 (நேற்றிலிருந்து +302 நேற்று 10,154)
P.A. Bolzano9,848 (நேற்றிலிருந்து +495 நேற்று 9,353)
P.A. Trento9,647 (நேற்றிலிருந்து +112 நேற்று 9,535)
Calabria5,830 (நேற்றிலிருந்து +266 நேற்று 5,564)
Valle d’Aosta3,591 (நேற்றிலிருந்து +94 நேற்று 3,497)
Basilicata2,562 (நேற்றிலிருந்து +102 நேற்று 2,460)
Molise1,990 (நேற்றிலிருந்து +93 நேற்று 1,897)

உங்கள் கவனத்திற்கு