02.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 02-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 731,588.

நேற்றிலிருந்து 22,253 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 39,059 (நேற்றிலிருந்து 233 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 296,017 (நேற்றிலிருந்து 3,637 +1.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 396,512 (நேற்றிலிருந்து 18,383 +4.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia209,629 (நேற்றிலிருந்து +5,278 நேற்று 204,351)
Piemonte74,663 (நேற்றிலிருந்து +2,003 நேற்று 72,660)
Campania62,461 (நேற்றிலிருந்து +2,861 நேற்று 59,600)
Veneto60,797 (நேற்றிலிருந்து +1,544 நேற்று 59,253)
Emilia-Romagna59,249 (நேற்றிலிருந்து +1,652 நேற்று 57,597)
Lazio50,632 (நேற்றிலிருந்து +1,859 நேற்று 48,773)
Toscana48,651 (நேற்றிலிருந்து +2,009 நேற்று 46,642)
Liguria29,943 (நேற்றிலிருந்து +599 நேற்று 29,344)
Sicilia23,877 (நேற்றிலிருந்து +1,024 நேற்று 22,853)
Puglia19,928 (நேற்றிலிருந்து +626 நேற்று 19,302)
Marche15,177 (நேற்றிலிருந்து +373 நேற்று 14,804)
Abruzzo11,519 (நேற்றிலிருந்து +478 நேற்று 11,041)
Friuli Venezia Giulia11,462 (நேற்றிலிருந்து +218 நேற்று 11,244)
Umbria11,140 (நேற்றிலிருந்து +193 நேற்று 10,947)
Sardegna10,154 (நேற்றிலிருந்து +324 நேற்று 9,830)
P.A. Trento9,535 (நேற்றிலிருந்து +187 நேற்று 9,348)
P.A. Bolzano9,353 (நேற்றிலிருந்து +437 நேற்று 8,916)
Calabria5,564 (நேற்றிலிருந்து +254 நேற்று 5,310)
Valle d’Aosta3,497 (நேற்றிலிருந்து +122 நேற்று 3,375)
Basilicata2,460 (நேற்றிலிருந்து +111 நேற்று 2,349)
Molise1,897 (நேற்றிலிருந்து +101 நேற்று 1,796)

உங்கள் கவனத்திற்கு