01.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 01-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 709,335.

நேற்றிலிருந்து 29,905 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 38,826 (நேற்றிலிருந்து 208 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 292,380 (நேற்றிலிருந்து 2,954 +1.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 378,129 (நேற்றிலிருந்து 26,743 +7.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia204,351 (நேற்றிலிருந்து +8,607 நேற்று 195,744)
Piemonte72,660 (நேற்றிலிருந்து +2,024 நேற்று 70,636)
Campania59,600 (நேற்றிலிருந்து +3,860 நேற்று 55,740)
Veneto59,253 (நேற்றிலிருந்து +2,300 நேற்று 56,953)
Emilia-Romagna57,597 (நேற்றிலிருந்து +1,758 நேற்று 55,839)
Lazio48,773 (நேற்றிலிருந்து +2,351 நேற்று 46,422)
Toscana46,642 (நேற்றிலிருந்து +2,379 நேற்று 44,263)
Liguria29,344 (நேற்றிலிருந்து +736 நேற்று 28,608)
Sicilia22,853 (நேற்றிலிருந்து +1,095 நேற்று 21,758)
Puglia19,302 (நேற்றிலிருந்து +680 நேற்று 18,622)
Marche14,804 (நேற்றிலிருந்து +683 நேற்று 14,121)
Friuli Venezia Giulia11,244 (நேற்றிலிருந்து +403 நேற்று 10,841)
Abruzzo11,041 (நேற்றிலிருந்து +489 நேற்று 10,552)
Umbria10,947 (நேற்றிலிருந்து +768 நேற்று 10,179)
Sardegna9,830 (நேற்றிலிருந்து +399 நேற்று 9,431)
P.A. Trento9,348 (நேற்றிலிருந்து +210 நேற்று 9,138)
P.A. Bolzano8,916 (நேற்றிலிருந்து +534 நேற்று 8,382)
Calabria5,310 (நேற்றிலிருந்து +245 நேற்று 5,065)
Valle d’Aosta3,375 (நேற்றிலிருந்து +135 நேற்று 3,240)
Basilicata2,349 (நேற்றிலிருந்து +150 நேற்று 2,199)
Molise1,796 (நேற்றிலிருந்து +101 நேற்று 1,695)

உங்கள் கவனத்திற்கு