28.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 28-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 589,766.

நேற்றிலிருந்து 24,988 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 37,905 (நேற்றிலிருந்து 205 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 275,404 (நேற்றிலிருந்து 3,416 +1.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 276,457 (நேற்றிலிருந்து 21,367 +8.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia170,526 (நேற்றிலிருந்து +7,558 நேற்று 162,968)
Piemonte62,445 (நேற்றிலிருந்து +2,827 நேற்று 59,618)
Emilia-Romagna50,494 (நேற்றிலிருந்து +1,212 நேற்று 49,282)
Veneto49,135 (நேற்றிலிருந்து +2,143 நேற்று 46,992)
Campania45,782 (நேற்றிலிருந்து +2,427 நேற்று 43,355)
Lazio39,892 (நேற்றிலிருந்து +1,963 நேற்று 37,929)
Toscana36,992 (நேற்றிலிருந்து +1,708 நேற்று 35,284)
Liguria25,523 (நேற்றிலிருந்து +926 நேற்று 24,597)
Sicilia19,033 (நேற்றிலிருந்து +708 நேற்று 18,325)
Puglia16,353 (நேற்றிலிருந்து +772 நேற்று 15,581)
Marche12,409 (நேற்றிலிருந்து +351 நேற்று 12,058)
Abruzzo9,193 (நேற்றிலிருந்து +434 நேற்று 8,759)
Friuli Venezia Giulia9,142 (நேற்றிலிருந்து +406 நேற்று 8,736)
Sardegna8,526 (நேற்றிலிருந்து +362 நேற்று 8,164)
P.A. Trento8,353 (நேற்றிலிருந்து +191 நேற்று 8,162)
Umbria8,273 (நேற்றிலிருந்து +401 நேற்று 7,872)
P.A. Bolzano7,187 (நேற்றிலிருந்து +190 நேற்று 6,997)
Calabria4,400 (நேற்றிலிருந்து +196 நேற்று 4,204)
Valle d’Aosta2,803 (நேற்றிலிருந்து +77 நேற்று 2,726)
Basilicata1,901 (நேற்றிலிருந்து +120 நேற்று 1,781)
Molise1,404 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 1,385)

உங்கள் கவனத்திற்கு