27.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 27-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 564,778.

நேற்றிலிருந்து 21,989 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 37,700 (நேற்றிலிருந்து 221 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 271,988 (நேற்றிலிருந்து 3,362 +1.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 255,090 (நேற்றிலிருந்து 18,406 +7.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia162,968 (நேற்றிலிருந்து +5,035 நேற்று 157,933)
Piemonte59,618 (நேற்றிலிருந்து +2,458 நேற்று 57,160)
Emilia-Romagna49,285 (நேற்றிலிருந்து +1,413 நேற்று 47,872)
Veneto46,992 (நேற்றிலிருந்து +1,526 நேற்று 45,466)
Campania43,355 (நேற்றிலிருந்து +2,761 நேற்று 40,594)
Lazio37,929 (நேற்றிலிருந்து +1,993 நேற்று 35,936)
Toscana35,284 (நேற்றிலிருந்து +1,823 நேற்று 33,461)
Liguria24,597 (நேற்றிலிருந்து +1,127 நேற்று 23,470)
Sicilia18,325 (நேற்றிலிருந்து +860 நேற்று 17,465)
Puglia15,581 (நேற்றிலிருந்து +611 நேற்று 14,970)
Marche12,058 (நேற்றிலிருந்து +380 நேற்று 11,678)
Abruzzo8,759 (நேற்றிலிருந்து +345 நேற்று 8,414)
Friuli Venezia Giulia8,736 (நேற்றிலிருந்து +241 நேற்று 8,495)
Sardegna8,164 (நேற்றிலிருந்து +174 நேற்று 7,990)
P.A. Trento8,162 (நேற்றிலிருந்து +257 நேற்று 7,905)
Umbria7,872 (நேற்றிலிருந்து +314 நேற்று 7,558)
P.A. Bolzano6,997 (நேற்றிலிருந்து +242 நேற்று 6,755)
Calabria4,204 (நேற்றிலிருந்து +234 நேற்று 3,970)
Valle d’Aosta2,726 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 2,669)
Basilicata1,781 (நேற்றிலிருந்து +77 நேற்று 1,704)
Molise1,385 (நேற்றிலிருந்து +66 நேற்று 1,319)

உங்கள் கவனத்திற்கு