29.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 29-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 616,595.

நேற்றிலிருந்து 26,829 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 38,122 (நேற்றிலிருந்து 217 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 279,282 (நேற்றிலிருந்து 3,878 +1.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 299,191 (நேற்றிலிருந்து 22,734 +8.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia177,865 (நேற்றிலிருந்து +7,339 நேற்று 170,526)
Piemonte65,030 (நேற்றிலிருந்து +2,585 நேற்று 62,445)
Emilia-Romagna52,038 (நேற்றிலிருந்து +1,545 நேற்று 50,493)
Veneto51,244 (நேற்றிலிருந்து +2,109 நேற்று 49,135)
Campania48,885 (நேற்றிலிருந்து +3,103 நேற்று 45,782)
Lazio41,887 (நேற்றிலிருந்து +1,995 நேற்று 39,892)
Toscana38,958 (நேற்றிலிருந்து +1,966 நேற்று 36,992)
Liguria26,541 (நேற்றிலிருந்து +1,018 நேற்று 25,523)
Sicilia19,822 (நேற்றிலிருந்து +789 நேற்று 19,033)
Puglia17,069 (நேற்றிலிருந்து +716 நேற்று 16,353)
Marche13,095 (நேற்றிலிருந்து +686 நேற்று 12,409)
Abruzzo9,674 (நேற்றிலிருந்து +482 நேற்று 9,192)
Friuli Venezia Giulia9,610 (நேற்றிலிருந்து +468 நேற்று 9,142)
Umbria8,967 (நேற்றிலிருந்து +694 நேற்று 8,273)
Sardegna8,808 (நேற்றிலிருந்து +282 நேற்று 8,526)
P.A. Trento8,526 (நேற்றிலிருந்து +173 நேற்று 8,353)
P.A. Bolzano7,485 (நேற்றிலிருந்து +298 நேற்று 7,187)
Calabria4,625 (நேற்றிலிருந்து +225 நேற்று 4,400)
Valle d’Aosta2,981 (நேற்றிலிருந்து +178 நேற்று 2,803)
Basilicata1,987 (நேற்றிலிருந்து +86 நேற்று 1,901)
Molise1,498 (நேற்றிலிருந்து +94 நேற்று 1,404)

உங்கள் கவனத்திற்கு