23.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 23-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 484,869.

நேற்றிலிருந்து 19,143 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 37,059 (நேற்றிலிருந்து 91 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 261,808 (நேற்றிலிருந்து 2,352 +0.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 186,002 (நேற்றிலிருந்து 16,700 +9.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia143,645 (நேற்றிலிருந்து +4,916 நேற்று 138,729)
Piemonte51,700 (நேற்றிலிருந்து +2,032 நேற்று 49,668)
Emilia-Romagna44,365 (நேற்றிலிருந்து +888 நேற்று 43,477)
Veneto41,140 (நேற்றிலிருந்து +1,550 நேற்று 39,590)
Campania34,305 (நேற்றிலிருந்து +2,280 நேற்று 32,025)
Lazio31,010 (நேற்றிலிருந்து +1,389 நேற்று 29,621)
Toscana27,901 (நேற்றிலிருந்து +1,290 நேற்று 26,611)
Liguria21,359 (நேற்றிலிருந்து +778 நேற்று 20,581)
Sicilia15,316 (நேற்றிலிருந்து +730 நேற்று 14,586)
Puglia13,400 (நேற்றிலிருந்து +590 நேற்று 12,810)
Marche10,645 (நேற்றிலிருந்து +453 நேற்று 10,192)
P.A. Trento7,526 (நேற்றிலிருந்து +207 நேற்று 7,319)
Friuli Venezia Giulia7,415 (நேற்றிலிருந்து +340 நேற்று 7,075)
Abruzzo7,325 (நேற்றிலிருந்து +234 நேற்று 7,091)
Sardegna7,235 (நேற்றிலிருந்து +349 நேற்று 6,886)
Umbria6,307 (நேற்றிலிருந்து +447 நேற்று 5,860)
P.A. Bolzano5,818 (நேற்றிலிருந்து +269 நேற்று 5,549)
Calabria3,445 (நேற்றிலிருந்து +159 நேற்று 3,286)
Valle d’Aosta2,316 (நேற்றிலிருந்து +97 நேற்று 2,219)
Basilicata1,570 (நேற்றிலிருந்து +89 நேற்று 1,481)
Molise1,126 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 1,070)

உங்கள் கவனத்திற்கு