21.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 449,648.

நேற்றிலிருந்து 15,199 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 36,832 (நேற்றிலிருந்து 127 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 257,374 (நேற்றிலிருந்து 2,369 +0.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 155,442 (நேற்றிலிருந்து 12,703 +8.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia134,604 (நேற்றிலிருந்து +4,125 நேற்று 130,479)
Piemonte48,118 (நேற்றிலிருந்து +1,799 நேற்று 46,319)
Emilia-Romagna42,588 (நேற்றிலிருந்து +671 நேற்று 41,917)
Veneto38,265 (நேற்றிலிருந்து +1,422 நேற்று 36,843)
Campania30,484 (நேற்றிலிருந்து +1,760 நேற்று 28,724)
Lazio28,370 (நேற்றிலிருந்து +1,219 நேற்று 27,151)
Toscana25,466 (நேற்றிலிருந்து +866 நேற்று 24,600)
Liguria19,891 (நேற்றிலிருந்து +546 நேற்று 19,345)
Sicilia13,790 (நேற்றிலிருந்து +562 நேற்று 13,228)
Puglia12,325 (நேற்றிலிருந்து +324 நேற்று 12,001)
Marche9,871 (நேற்றிலிருந்து +226 நேற்று 9,645)
P.A. Trento7,166 (நேற்றிலிருந்து +148 நேற்று 7,018)
Friuli Venezia Giulia6,855 (நேற்றிலிருந்து +219 நேற்று 6,636)
Abruzzo6,786 (நேற்றிலிருந்து +252 நேற்று 6,534)
Sardegna6,643 (நேற்றிலிருந்து +167 நேற்று 6,476)
Umbria5,453 (நேற்றிலிருந்து +350 நேற்று 5,103)
P.A. Bolzano5,302 (நேற்றிலிருந்து +189 நேற்று 5,113)
Calabria3,099 (நேற்றிலிருந்து +136 நேற்று 2,963)
Valle d’Aosta2,132 (நேற்றிலிருந்து +111 நேற்று 2,021)
Basilicata1,398 (நேற்றிலிருந்து +85 நேற்று 1,313)
Molise1,042 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 1,020)

உங்கள் கவனத்திற்கு