20.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 434,449.

நேற்றிலிருந்து 10,871 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 36,705 (நேற்றிலிருந்து 89 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 255,005 (நேற்றிலிருந்து 2,046 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 142,739 (நேற்றிலிருந்து 8,736 +6.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia130,479 (நேற்றிலிருந்து +2,023 நேற்று 128,456)
Piemonte46,319 (நேற்றிலிருந்து +1,396 நேற்று 44,923)
Emilia-Romagna41,917 (நேற்றிலிருந்து +507 நேற்று 41,410)
Veneto36,843 (நேற்றிலிருந்து +490 நேற்று 36,353)
Campania28,724 (நேற்றிலிருந்து +1,312 நேற்று 27,412)
Lazio27,151 (நேற்றிலிருந்து +1,224 நேற்று 25,927)
Toscana24,600 (நேற்றிலிருந்து +812 நேற்று 23,788)
Liguria19,345 (நேற்றிலிருந்து +907 நேற்று 18,438)
Sicilia13,228 (நேற்றிலிருந்து +574 நேற்று 12,654)
Puglia12,001 (நேற்றிலிருந்து +295 நேற்று 11,706)
Marche9,645 (நேற்றிலிருந்து +89 நேற்று 9,556)
P.A. Trento7,018 (நேற்றிலிருந்து +94 நேற்று 6,924)
Friuli Venezia Giulia6,636 (நேற்றிலிருந்து +131 நேற்று 6,505)
Abruzzo6,534 (நேற்றிலிருந்து +184 நேற்று 6,350)
Sardegna6,476 (நேற்றிலிருந்து +221 நேற்று 6,255)
P.A. Bolzano5,113 (நேற்றிலிருந்து +209 நேற்று 4,904)
Umbria5,103 (நேற்றிலிருந்து +194 நேற்று 4,909)
Calabria2,963 (நேற்றிலிருந்து +94 நேற்று 2,869)
Valle d’Aosta2,021 (நேற்றிலிருந்து +75 நேற்று 1,946)
Basilicata1,313 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 1,296)
Molise1,020 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 994)

உங்கள் கவனத்திற்கு