19.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 423,578.

நேற்றிலிருந்து 9,337 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 36,616 (நேற்றிலிருந்து 73 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 252,959 (நேற்றிலிருந்து 1,498 +0.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 134,003 (நேற்றிலிருந்து 7,766 +6.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia128,456 (நேற்றிலிருந்து +1,687 நேற்று 126,769)
Piemonte44,923 (நேற்றிலிருந்து +933 நேற்று 43,990)
Emilia-Romagna41,410 (நேற்றிலிருந்து +552 நேற்று 40,858)
Veneto36,353 (நேற்றிலிருந்து +502 நேற்று 35,851)
Campania27,412 (நேற்றிலிருந்து +1,593 நேற்று 25,819)
Lazio25,927 (நேற்றிலிருந்து +939 நேற்று 24,988)
Toscana23,788 (நேற்றிலிருந்து +986 நேற்று 22,802)
Liguria18,438 (நேற்றிலிருந்து +323 நேற்று 18,115)
Sicilia12,654 (நேற்றிலிருந்து +362 நேற்று 12,292)
Puglia11,706 (நேற்றிலிருந்து +321 நேற்று 11,385)
Marche9,556 (நேற்றிலிருந்து +98 நேற்று 9,458)
P.A. Trento6,924 (நேற்றிலிருந்து +79 நேற்று 6,845)
Friuli Venezia Giulia6,505 (நேற்றிலிருந்து +90 நேற்று 6,415)
Abruzzo6,353 (நேற்றிலிருந்து +159 நேற்று 6,194)
Sardegna6,255 (நேற்றிலிருந்து +159 நேற்று 6,096)
Umbria4,909 (நேற்றிலிருந்து +167 நேற்று 4,742)
P.A. Bolzano4,904 (நேற்றிலிருந்து +85 நேற்று 4,819)
Calabria2,869 (நேற்றிலிருந்து +108 நேற்று 2,761)
Valle d’Aosta1,946 (நேற்றிலிருந்து +135 நேற்று 1,811)
Basilicata1,296 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 1,274)
Molise994 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 956)

உங்கள் கவனத்திற்கு