18.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 18-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 414,241.

நேற்றிலிருந்து 11,705 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.9%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 36,543 (நேற்றிலிருந்து 69 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 251,461 (நேற்றிலிருந்து 2,334 +0.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 126,237 (நேற்றிலிருந்து 9,302 +8.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia126,769 (நேற்றிலிருந்து +2,975 நேற்று 123,794)
Piemonte43,990 (நேற்றிலிருந்து +1,123 நேற்று 42,867)
Emilia-Romagna40,859 (நேற்றிலிருந்து +526 நேற்று 40,333)
Veneto35,851 (நேற்றிலிருந்து +800 நேற்று 35,051)
Campania25,819 (நேற்றிலிருந்து +1,376 நேற்று 24,443)
Lazio24,988 (நேற்றிலிருந்து +1,198 நேற்று 23,790)
Toscana22,802 (நேற்றிலிருந்து +906 நேற்று 21,896)
Liguria18,115 (நேற்றிலிருந்து +370 நேற்று 17,745)
Sicilia12,292 (நேற்றிலிருந்து +548 நேற்று 11,744)
Puglia11,385 (நேற்றிலிருந்து +301 நேற்று 11,084)
Marche9,458 (நேற்றிலிருந்து +204 நேற்று 9,254)
P.A. Trento6,845 (நேற்றிலிருந்து +48 நேற்று 6,797)
Friuli Venezia Giulia6,415 (நேற்றிலிருந்து +155 நேற்று 6,260)
Abruzzo6,194 (நேற்றிலிருந்து +221 நேற்று 5,973)
Sardegna6,096 (நேற்றிலிருந்து +230 நேற்று 5,866)
P.A. Bolzano4,819 (நேற்றிலிருந்து +171 நேற்று 4,648)
Umbria4,742 (நேற்றிலிருந்து +327 நேற்று 4,415)
Calabria2,761 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 2,683)
Valle d’Aosta1,811 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 1,738)
Basilicata1,274 (நேற்றிலிருந்து +48 நேற்று 1,226)
Molise956 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 929)

உங்கள் கவனத்திற்கு