22.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 22-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 465,726.

நேற்றிலிருந்து 16,078 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 36,968 (நேற்றிலிருந்து 136 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 259,456 (நேற்றிலிருந்து 2,082 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 169,302 (நேற்றிலிருந்து 13,860 +8.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia138,729 (நேற்றிலிருந்து +4,125 நேற்று 134,604)
Piemonte49,668 (நேற்றிலிருந்து +1,550 நேற்று 48,118)
Emilia-Romagna43,477 (நேற்றிலிருந்து +889 நேற்று 42,588)
Veneto39,590 (நேற்றிலிருந்து +1,325 நேற்று 38,265)
Campania32,025 (நேற்றிலிருந்து +1,541 நேற்று 30,484)
Lazio29,621 (நேற்றிலிருந்து +1,251 நேற்று 28,370)
Toscana26,611 (நேற்றிலிருந்து +1,145 நேற்று 25,466)
Liguria20,581 (நேற்றிலிருந்து +690 நேற்று 19,891)
Sicilia14,586 (நேற்றிலிருந்து +796 நேற்று 13,790)
Puglia12,810 (நேற்றிலிருந்து +485 நேற்று 12,325)
Marche10,192 (நேற்றிலிருந்து +321 நேற்று 9,871)
P.A. Trento7,319 (நேற்றிலிருந்து +153 நேற்று 7,166)
Abruzzo7,091 (நேற்றிலிருந்து +306 நேற்று 6,785)
Friuli Venezia Giulia7,075 (நேற்றிலிருந்து +220 நேற்று 6,855)
Sardegna6,886 (நேற்றிலிருந்து +243 நேற்று 6,643)
Umbria5,860 (நேற்றிலிருந்து +407 நேற்று 5,453)
P.A. Bolzano5,549 (நேற்றிலிருந்து +247 நேற்று 5,302)
Calabria3,286 (நேற்றிலிருந்து +187 நேற்று 3,099)
Valle d’Aosta2,219 (நேற்றிலிருந்து +87 நேற்று 2,132)
Basilicata1,481 (நேற்றிலிருந்து +83 நேற்று 1,398)
Molise1,070 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 1,042)

உங்கள் கவனத்திற்கு