16.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 391,611.

நேற்றிலிருந்து 10,009 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 36,427 (நேற்றிலிருந்து 55 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 247,872 (நேற்றிலிருந்து 1,908 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 107,312 (நேற்றிலிருந்து 8,046 +8.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia121,130 (நேற்றிலிருந்து +2,419 நேற்று 118,711)
Piemonte41,895 (நேற்றிலிருந்து +821 நேற்று 41,074)
Emilia-Romagna39,692 (நேற்றிலிருந்து +544 நேற்று 39,148)
Veneto34,277 (நேற்றிலிருந்து +704 நேற்று 33,573)
Campania23,033 (நேற்றிலிருந்து +1,261 நேற்று 21,772)
Lazio22,796 (நேற்றிலிருந்து +795 நேற்று 22,001)
Toscana21,017 (நேற்றிலிருந்து +755 நேற்று 20,262)
Liguria17,281 (நேற்றிலிருந்து +585 நேற்று 16,696)
Sicilia11,269 (நேற்றிலிருந்து +578 நேற்று 10,691)
Puglia10,734 (நேற்றிலிருந்து +313 நேற்று 10,421)
Marche9,133 (நேற்றிலிருந்து +115 நேற்று 9,018)
P.A. Trento6,715 (நேற்றிலிருந்து +111 நேற்று 6,604)
Friuli Venezia Giulia6,093 (நேற்றிலிருந்து +165 நேற்று 5,928)
Abruzzo5,825 (நேற்றிலிருந்து +178 நேற்று 5,647)
Sardegna5,736 (நேற்றிலிருந்து +133 நேற்று 5,603)
P.A. Bolzano4,493 (நேற்றிலிருந்து +128 நேற்று 4,365)
Umbria4,210 (நேற்றிலிருந்து +198 நேற்று 4,012)
Calabria2,589 (நேற்றிலிருந்து +102 நேற்று 2,487)
Valle d’Aosta1,660 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 1,633)
Basilicata1,169 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 1,112)
Molise864 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 843)

உங்கள் கவனத்திற்கு