17.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 17-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 402,536.

நேற்றிலிருந்து 10,925 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 36,474 (நேற்றிலிருந்து 47 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 249,127 (நேற்றிலிருந்து 1,255 +0.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 116,935 (நேற்றிலிருந்து 9,623 +9.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia123,794 (நேற்றிலிருந்து +2,664 நேற்று 121,130)
Piemonte42,867 (நேற்றிலிருந்து +972 நேற்று 41,895)
Emilia-Romagna40,333 (நேற்றிலிருந்து +641 நேற்று 39,692)
Veneto35,051 (நேற்றிலிருந்து +774 நேற்று 34,277)
Campania24,443 (நேற்றிலிருந்து +1,410 நேற்று 23,033)
Lazio23,790 (நேற்றிலிருந்து +994 நேற்று 22,796)
Toscana21,896 (நேற்றிலிருந்து +879 நேற்று 21,017)
Liguria17,745 (நேற்றிலிருந்து +464 நேற்று 17,281)
Sicilia11,744 (நேற்றிலிருந்து +475 நேற்று 11,269)
Puglia11,084 (நேற்றிலிருந்து +350 நேற்று 10,734)
Marche9,254 (நேற்றிலிருந்து +121 நேற்று 9,133)
P.A. Trento6,797 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 6,715)
Friuli Venezia Giulia6,260 (நேற்றிலிருந்து +167 நேற்று 6,093)
Abruzzo5,973 (நேற்றிலிருந்து +148 நேற்று 5,825)
Sardegna5,866 (நேற்றிலிருந்து +130 நேற்று 5,736)
P.A. Bolzano4,648 (நேற்றிலிருந்து +155 நேற்று 4,493)
Umbria4,415 (நேற்றிலிருந்து +205 நேற்று 4,210)
Calabria2,683 (நேற்றிலிருந்து +94 நேற்று 2,589)
Valle d’Aosta1,738 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 1,660)
Basilicata1,226 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 1,169)
Molise929 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 864)

உங்கள் கவனத்திற்கு