15.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 381,602.

நேற்றிலிருந்து 8,803 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 36,372 (நேற்றிலிருந்து 83 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 245,964 (நேற்றிலிருந்து 1,899 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 99,266 (நேற்றிலிருந்து 6,821 +7.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia118,711 (நேற்றிலிருந்து +2,067 நேற்று 116,644)
Piemonte41,074 (நேற்றிலிருந்து +1,033 நேற்று 40,041)
Emilia-Romagna39,148 (நேற்றிலிருந்து +453 நேற்று 38,695)
Veneto33,573 (நேற்றிலிருந்து +600 நேற்று 32,973)
Lazio22,001 (நேற்றிலிருந்து +594 நேற்று 21,407)
Campania21,772 (நேற்றிலிருந்து +1,127 நேற்று 20,645)
Toscana20,262 (நேற்றிலிருந்து +581 நேற்று 19,681)
Liguria16,696 (நேற்றிலிருந்து +432 நேற்று 16,264)
Sicilia10,691 (நேற்றிலிருந்து +399 நேற்று 10,292)
Puglia10,421 (நேற்றிலிருந்து +257 நேற்று 10,164)
Marche9,018 (நேற்றிலிருந்து +140 நேற்று 8,878)
P.A. Trento6,604 (நேற்றிலிருந்து +62 நேற்று 6,542)
Friuli Venezia Giulia5,928 (நேற்றிலிருந்து +136 நேற்று 5,792)
Abruzzo5,648 (நேற்றிலிருந்து +203 நேற்று 5,445)
Sardegna5,603 (நேற்றிலிருந்து +186 நேற்று 5,417)
P.A. Bolzano4,365 (நேற்றிலிருந்து +98 நேற்று 4,267)
Umbria4,012 (நேற்றிலிருந்து +263 நேற்று 3,749)
Calabria2,487 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 2,448)
Valle d’Aosta1,633 (நேற்றிலிருந்து +67 நேற்று 1,566)
Basilicata1,112 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 1,075)
Molise843 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 813)

உங்கள் கவனத்திற்கு