14.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 372,799.

நேற்றிலிருந்து 7,332 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 36,289 (நேற்றிலிருந்து 43 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 244,065 (நேற்றிலிருந்து 2,037 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 92,445 (நேற்றிலிருந்து 5,252 +6.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia116,644 (நேற்றிலிருந்து +1,844 நேற்று 114,800)
Piemonte40,041 (நேற்றிலிருந்து +499 நேற்று 39,542)
Emilia-Romagna38,695 (நேற்றிலிருந்து +339 நேற்று 38,356)
Veneto32,973 (நேற்றிலிருந்து +657 நேற்று 32,316)
Lazio21,407 (நேற்றிலிருந்து +543 நேற்று 20,864)
Campania20,645 (நேற்றிலிருந்து +818 நேற்று 19,827)
Toscana19,681 (நேற்றிலிருந்து +575 நேற்று 19,106)
Liguria16,264 (நேற்றிலிருந்து +362 நேற்று 15,902)
Sicilia10,292 (நேற்றிலிருந்து +366 நேற்று 9,926)
Puglia10,164 (நேற்றிலிருந்து +315 நேற்று 9,849)
Marche8,878 (நேற்றிலிருந்து +166 நேற்று 8,712)
P.A. Trento6,542 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 6,513)
Friuli Venezia Giulia5,792 (நேற்றிலிருந்து +182 நேற்று 5,610)
Abruzzo5,446 (நேற்றிலிருந்து +126 நேற்று 5,320)
Sardegna5,417 (நேற்றிலிருந்து +122 நேற்று 5,295)
P.A. Bolzano4,267 (நேற்றிலிருந்து +124 நேற்று 4,143)
Umbria3,749 (நேற்றிலிருந்து +141 நேற்று 3,608)
Calabria2,448 (நேற்றிலிருந்து +60 நேற்று 2,388)
Valle d’Aosta1,566 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 1,529)
Basilicata1,075 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 1,066)
Molise813 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 795)

உங்கள் கவனத்திற்கு