12.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 359,569.

நேற்றிலிருந்து 4,619 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 36,205 (நேற்றிலிருந்து 39 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 240,600 (நேற்றிலிருந்து 891 +0.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 82,764 (நேற்றிலிருந்து 3,689 +4.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia113,720 (நேற்றிலிருந்து +696 நேற்று 113,024)
Piemonte38,957 (நேற்றிலிருந்து +454 நேற்று 38,503)
Emilia-Romagna38,018 (நேற்றிலிருந்து +337 நேற்று 37,681)
Veneto31,831 (நேற்றிலிருந்து +328 நேற்று 31,503)
Lazio20,285 (நேற்றிலிருந்து +395 நேற்று 19,890)
Campania19,192 (நேற்றிலிருந்து +662 நேற்று 18,530)
Toscana18,626 (நேற்றிலிருந்து +466 நேற்று 18,160)
Liguria15,455 (நேற்றிலிருந்து +186 நேற்று 15,269)
Puglia9,669 (நேற்றிலிருந்து +157 நேற்று 9,512)
Sicilia9,592 (நேற்றிலிருந்து +298 நேற்று 9,294)
Marche8,630 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 8,593)
P.A. Trento6,485 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,483)
Friuli Venezia Giulia5,572 (நேற்றிலிருந்து +59 நேற்று 5,513)
Abruzzo5,174 (நேற்றிலிருந்து +117 நேற்று 5,057)
Sardegna5,138 (நேற்றிலிருந்து +129 நேற்று 5,009)
P.A. Bolzano4,109 (நேற்றிலிருந்து +45 நேற்று 4,064)
Umbria3,472 (நேற்றிலிருந்து +148 நேற்று 3,324)
Calabria2,344 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 2,291)
Valle d’Aosta1,496 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 1,464)
Basilicata1,058 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 1,047)
Molise746 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 739)

உங்கள் கவனத்திற்கு