13.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 365,467.

நேற்றிலிருந்து 5,898 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 36,246 (நேற்றிலிருந்து 41 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 242,028 (நேற்றிலிருந்து 1,428 +0.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 87,193 (நேற்றிலிருந்து 4,429 +5.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia114,800 (நேற்றிலிருந்து +1,080 நேற்று 113,720)
Piemonte39,542 (நேற்றிலிருந்து +585 நேற்று 38,957)
Emilia-Romagna38,356 (நேற்றிலிருந்து +341 நேற்று 38,015)
Veneto32,316 (நேற்றிலிருந்து +485 நேற்று 31,831)
Lazio20,864 (நேற்றிலிருந்து +579 நேற்று 20,285)
Campania19,827 (நேற்றிலிருந்து +635 நேற்று 19,192)
Toscana19,106 (நேற்றிலிருந்து +480 நேற்று 18,626)
Liguria15,902 (நேற்றிலிருந்து +447 நேற்று 15,455)
Sicilia9,926 (நேற்றிலிருந்து +334 நேற்று 9,592)
Puglia9,849 (நேற்றிலிருந்து +180 நேற்று 9,669)
Marche8,712 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 8,630)
P.A. Trento6,513 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 6,485)
Friuli Venezia Giulia5,610 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 5,572)
Abruzzo5,320 (நேற்றிலிருந்து +146 நேற்று 5,174)
Sardegna5,295 (நேற்றிலிருந்து +157 நேற்று 5,138)
P.A. Bolzano4,143 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 4,109)
Umbria3,608 (நேற்றிலிருந்து +136 நேற்று 3,472)
Calabria2,388 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 2,344)
Valle d’Aosta1,529 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 1,496)
Basilicata1,066 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 1,058)
Molise795 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 746)

உங்கள் கவனத்திற்கு