23.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 23-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 302,537.

நேற்றிலிருந்து 1,640 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,758 (நேற்றிலிருந்து 20 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 220,665 (நேற்றிலிருந்து 995 +0.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 46,114 (நேற்றிலிருந்து 625 +1.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia105,226 (நேற்றிலிருந்து +196 நேற்று 105,030)
Emilia-Romagna34,612 (நேற்றிலிருந்து +101 நேற்று 34,511)
Piemonte34,575 (நேற்றிலிருந்து +95 நேற்று 34,480)
Veneto26,154 (நேற்றிலிருந்து +150 நேற்று 26,004)
Lazio14,975 (நேற்றிலிருந்து +195 நேற்று 14,780)
Toscana14,060 (நேற்றிலிருந்து +90 நேற்று 13,970)
Liguria12,769 (நேற்றிலிருந்து +108 நேற்று 12,661)
Campania10,907 (நேற்றிலிருந்து +248 நேற்று 10,659)
Marche7,801 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 7,769)
Puglia7,231 (நேற்றிலிருந்து +89 நேற்று 7,142)
Sicilia6,234 (நேற்றிலிருந்து +89 நேற்று 6,145)
P.A. Trento5,783 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 5,761)
Friuli Venezia Giulia4,461 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 4,404)
Abruzzo4,249 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 4,227)
Sardegna3,405 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 3,356)
P.A. Bolzano3,366 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 3,329)
Umbria2,266 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 2,247)
Calabria1,887 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 1,868)
Valle d’Aosta1,284 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,282)
Basilicata669 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 652)
Molise623 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 620)

உங்கள் கவனத்திற்கு