22.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 22-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 300,897.

நேற்றிலிருந்து 1,391 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,738 (நேற்றிலிருந்து 14 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 219,670 (நேற்றிலிருந்து 967 +0.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 45,489 (நேற்றிலிருந்து 410 +0.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia105,030 (நேற்றிலிருந்து +182 நேற்று 104,848)
Emilia-Romagna34,511 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 34,455)
Piemonte34,480 (நேற்றிலிருந்து +84 நேற்று 34,396)
Veneto26,004 (நேற்றிலிருந்து +119 நேற்று 25,885)
Lazio14,780 (நேற்றிலிருந்து +238 நேற்று 14,542)
Toscana13,970 (நேற்றிலிருந்து +74 நேற்று 13,896)
Liguria12,661 (நேற்றிலிருந்து +105 நேற்று 12,556)
Campania10,659 (நேற்றிலிருந்து +156 நேற்று 10,503)
Marche7,769 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 7,751)
Puglia7,142 (நேற்றிலிருந்து +67 நேற்று 7,075)
Sicilia6,145 (நேற்றிலிருந்து +108 நேற்று 6,037)
P.A. Trento5,761 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 5,736)
Friuli Venezia Giulia4,404 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 4,390)
Abruzzo4,227 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 4,209)
Sardegna3,356 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 3,303)
P.A. Bolzano3,329 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,321)
Umbria2,247 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 2,221)
Calabria1,868 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 1,844)
Valle d’Aosta1,282 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,281)
Basilicata652 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 638)
Molise620 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 618)

உங்கள் கவனத்திற்கு