21.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 299,506.

நேற்றிலிருந்து 1,350 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,724 (நேற்றிலிருந்து 17 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 218,703 (நேற்றிலிருந்து 352 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 45,079 (நேற்றிலிருந்து 981 +2.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia104,848 (நேற்றிலிருந்து +90 நேற்று 104,758)
Emilia-Romagna34,456 (நேற்றிலிருந்து +116 நேற்று 34,340)
Piemonte34,396 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 34,339)
Veneto25,885 (நேற்றிலிருந்து +103 நேற்று 25,782)
Lazio14,542 (நேற்றிலிருந்து +198 நேற்று 14,344)
Toscana13,896 (நேற்றிலிருந்து +84 நேற்று 13,812)
Liguria12,556 (நேற்றிலிருந்து +64 நேற்று 12,492)
Campania10,503 (நேற்றிலிருந்து +243 நேற்று 10,260)
Marche7,751 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 7,734)
Puglia7,075 (நேற்றிலிருந்து +81 நேற்று 6,994)
Sicilia6,037 (நேற்றிலிருந்து +75 நேற்று 5,962)
P.A. Trento5,736 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 5,734)
Friuli Venezia Giulia4,390 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 4,377)
Abruzzo4,209 (நேற்றிலிருந்து +72 நேற்று 4,137)
P.A. Bolzano3,321 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 3,301)
Sardegna3,303 (நேற்றிலிருந்து +64 நேற்று 3,239)
Umbria2,221 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 2,216)
Calabria1,844 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 1,832)
Valle d’Aosta1,281 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,279)
Basilicata638 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 637)
Molise618 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 587)

உங்கள் கவனத்திற்கு