16.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 291,442.

நேற்றிலிருந்து 1,452 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,645 (நேற்றிலிருந்து 12 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 215,265 (நேற்றிலிருந்து 620 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 40,532 (நேற்றிலிருந்து 820 +2.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia103,799 (நேற்றிலிருந்து +159 நேற்று 103,640)
Piemonte33,970 (நேற்றிலிருந்து +117 நேற்று 33,853)
Emilia-Romagna33,862 (நேற்றிலிருந்து +106 நேற்று 33,756)
Veneto25,138 (நேற்றிலிருந்து +159 நேற்று 24,979)
Lazio13,608 (நேற்றிலிருந்து +165 நேற்று 13,443)
Toscana13,304 (நேற்றிலிருந்து +90 நேற்று 13,214)
Liguria12,131 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 12,058)
Campania9,537 (நேற்றிலிருந்து +186 நேற்று 9,351)
Marche7,613 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 7,575)
Puglia6,689 (நேற்றிலிருந்து +103 நேற்று 6,586)
P.A. Trento5,573 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 5,541)
Sicilia5,473 (நேற்றிலிருந்து +90 நேற்று 5,383)
Friuli Venezia Giulia4,210 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 4,181)
Abruzzo4,052 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 4,034)
P.A. Bolzano3,168 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 3,156)
Sardegna2,991 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 2,964)
Umbria2,117 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 2,100)
Calabria1,741 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 1,722)
Valle d’Aosta1,267 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,266)
Basilicata623 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 618)
Molise576 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 570)

உங்கள் கவனத்திற்கு