15.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 289,990.

நேற்றிலிருந்து 1,229 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,633 (நேற்றிலிருந்து 9 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 214,645 (நேற்றிலிருந்து 695 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 39,712 (நேற்றிலிருந்து 525 +1.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia103,640 (நேற்றிலிருந்து +176 நேற்று 103,464)
Piemonte33,853 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 33,814)
Emilia-Romagna33,756 (நேற்றிலிருந்து +125 நேற்று 33,631)
Veneto24,979 (நேற்றிலிருந்து +115 நேற்று 24,864)
Lazio13,443 (நேற்றிலிருந்து +139 நேற்று 13,304)
Toscana13,214 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 13,173)
Liguria12,058 (நேற்றிலிருந்து +141 நேற்று 11,917)
Campania9,351 (நேற்றிலிருந்து +136 நேற்று 9,215)
Marche7,575 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 7,561)
Puglia6,586 (நேற்றிலிருந்து +76 நேற்று 6,510)
P.A. Trento5,541 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 5,521)
Sicilia5,383 (நேற்றிலிருந்து +77 நேற்று 5,306)
Friuli Venezia Giulia4,181 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 4,161)
Abruzzo4,034 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 4,016)
P.A. Bolzano3,156 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 3,135)
Sardegna2,964 (நேற்றிலிருந்து +36 நேற்று 2,928)
Umbria2,100 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 2,078)
Calabria1,722 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,718)
Valle d’Aosta1,266 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,263)
Basilicata618 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 613)
Molise570 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 569)

உங்கள் கவனத்திற்கு