14.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 288,761.

நேற்றிலிருந்து 1,008 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,624 (நேற்றிலிருந்து 14 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 213,950 (நேற்றிலிருந்து 316 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 39,187 (நேற்றிலிருந்து 678 +1.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia103,464 (நேற்றிலிருந்து +125 நேற்று 103,339)
Piemonte33,814 (நேற்றிலிருந்து +61 நேற்று 33,753)
Emilia-Romagna33,631 (நேற்றிலிருந்து +127 நேற்று 33,504)
Veneto24,864 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 24,809)
Lazio13,304 (நேற்றிலிருந்து +181 நேற்று 13,123)
Toscana13,173 (நேற்றிலிருந்து +59 நேற்று 13,114)
Liguria11,917 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 11,852)
Campania9,215 (நேற்றிலிருந்து +90 நேற்று 9,125)
Marche7,561 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 7,550)
Puglia6,510 (நேற்றிலிருந்து +61 நேற்று 6,449)
P.A. Trento5,521 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 5,501)
Sicilia5,306 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 5,241)
Friuli Venezia Giulia4,161 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,157)
Abruzzo4,016 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,015)
P.A. Bolzano3,135 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,128)
Sardegna2,928 (நேற்றிலிருந்து +54 நேற்று 2,874)
Umbria2,078 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 2,066)
Calabria1,718 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,715)
Valle d’Aosta1,263 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,260)
Basilicata613 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 613)
Molise569 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 565)

உங்கள் கவனத்திற்கு