13.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 287,753.

நேற்றிலிருந்து 1,456 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,610 (நேற்றிலிருந்து 7 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 213,634 (நேற்றிலிருந்து 443 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 38,509 (நேற்றிலிருந்து 1,006 +2.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia103,339 (நேற்றிலிருந்து +265 நேற்று 103,074)
Piemonte33,753 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 33,671)
Emilia-Romagna33,504 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 33,361)
Veneto24,809 (நேற்றிலிருந்து +142 நேற்று 24,667)
Lazio13,123 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 12,980)
Toscana13,114 (நேற்றிலிருந்து +91 நேற்று 13,023)
Liguria11,852 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 11,774)
Campania9,125 (நேற்றிலிருந்து +122 நேற்று 9,003)
Marche7,550 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 7,511)
Puglia6,449 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 6,367)
P.A. Trento5,501 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 5,492)
Sicilia5,241 (நேற்றிலிருந்து +61 நேற்று 5,180)
Friuli Venezia Giulia4,157 (நேற்றிலிருந்து +45 நேற்று 4,112)
Abruzzo4,015 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 3,978)
P.A. Bolzano3,128 (நேற்றிலிருந்து +40 நேற்று 3,088)
Sardegna2,874 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 2,841)
Umbria2,066 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 2,042)
Calabria1,715 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 1,701)
Valle d’Aosta1,260 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,258)
Basilicata613 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 610)
Molise565 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 562)

உங்கள் கவனத்திற்கு