17.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 17-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 293,025.

நேற்றிலிருந்து 1,583 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,658 (நேற்றிலிருந்து 13 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 215,954 (நேற்றிலிருந்து 689 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 41,413 (நேற்றிலிருந்து 881 +2.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia104,080 (நேற்றிலிருந்து +281 நேற்று 103,799)
Piemonte34,040 (நேற்றிலிருந்து +70 நேற்று 33,970)
Emilia-Romagna33,972 (நேற்றிலிருந்து +110 நேற்று 33,862)
Veneto25,247 (நேற்றிலிருந்து +109 நேற்று 25,138)
Lazio13,789 (நேற்றிலிருந்து +181 நேற்று 13,608)
Toscana13,423 (நேற்றிலிருந்து +119 நேற்று 13,304)
Liguria12,171 (நேற்றிலிருந்து +40 நேற்று 12,131)
Campania9,732 (நேற்றிலிருந்து +195 நேற்று 9,537)
Marche7,650 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 7,613)
Puglia6,752 (நேற்றிலிருந்து +63 நேற்று 6,689)
P.A. Trento5,649 (நேற்றிலிருந்து +76 நேற்று 5,573)
Sicilia5,569 (நேற்றிலிருந்து +96 நேற்று 5,473)
Friuli Venezia Giulia4,273 (நேற்றிலிருந்து +63 நேற்று 4,210)
Abruzzo4,083 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 4,050)
P.A. Bolzano3,183 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 3,168)
Sardegna3,042 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 2,991)
Umbria2,139 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 2,117)
Calabria1,757 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 1,741)
Valle d’Aosta1,268 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,267)
Basilicata628 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 623)
Molise578 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 576)

உங்கள் கவனத்திற்கு