02.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 02-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 271,515.

நேற்றிலிருந்து 1,326 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,497 (நேற்றிலிருந்து 6 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 208,201 (நேற்றிலிருந்து 257 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 27,817 (நேற்றிலிருந்து 1,063 +4.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia100,554 (நேற்றிலிருந்து +237 நேற்று 100,317)
Piemonte32,989 (நேற்றிலிருந்து +66 நேற்று 32,923)
Emilia-Romagna32,128 (நேற்றிலிருந்து +107 நேற்று 32,021)
Veneto23,189 (நேற்றிலிருந்து +163 நேற்று 23,026)
Toscana11,967 (நேற்றிலிருந்து +69 நேற்று 11,898)
Lazio11,446 (நேற்றிலிருந்து +130 நேற்று 11,316)
Liguria11,017 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 10,970)
Campania7,285 (நேற்றிலிருந்து +117 நேற்று 7,168)
Marche7,273 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 7,256)
Puglia5,546 (நேற்றிலிருந்து +67 நேற்று 5,479)
P.A. Trento5,132 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 5,099)
Sicilia4,433 (நேற்றிலிருந்து +83 நேற்று 4,350)
Friuli Venezia Giulia3,806 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 3,786)
Abruzzo3,804 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 3,780)
P.A. Bolzano2,958 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 2,948)
Sardegna2,316 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 2,243)
Umbria1,830 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 1,803)
Calabria1,545 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 1,513)
Valle d’Aosta1,243 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,241)
Molise528 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 528)
Basilicata526 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 524)

உங்கள் கவனத்திற்கு