03.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 03-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 272,912.

நேற்றிலிருந்து 1,397 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,507 (நேற்றிலிருந்து 10 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 208,490 (நேற்றிலிருந்து 289 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 28,915 (நேற்றிலிருந்து 1,098 +3.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia100,782 (நேற்றிலிருந்து +228 நேற்று 100,554)
Piemonte33,064 (நேற்றிலிருந்து +75 நேற்று 32,989)
Emilia-Romagna32,246 (நேற்றிலிருந்து +118 நேற்று 32,128)
Veneto23,304 (நேற்றிலிருந்து +115 நேற்று 23,189)
Toscana12,080 (நேற்றிலிருந்து +113 நேற்று 11,967)
Lazio11,600 (நேற்றிலிருந்து +154 நேற்று 11,446)
Liguria11,039 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 11,017)
Campania7,478 (நேற்றிலிருந்து +193 நேற்று 7,285)
Marche7,294 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 7,273)
Puglia5,624 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 5,546)
P.A. Trento5,223 (நேற்றிலிருந்து +91 நேற்று 5,132)
Sicilia4,487 (நேற்றிலிருந்து +54 நேற்று 4,433)
Friuli Venezia Giulia3,831 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 3,806)
Abruzzo3,828 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 3,804)
P.A. Bolzano2,962 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 2,958)
Sardegna2,355 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 2,316)
Umbria1,839 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 1,830)
Calabria1,558 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 1,545)
Valle d’Aosta1,247 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,243)
Basilicata541 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 526)
Molise530 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 528)

உங்கள் கவனத்திற்கு