04.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 04-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 274,644.

நேற்றிலிருந்து 1,732 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,518 (நேற்றிலிருந்து 11 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 209,027 (நேற்றிலிருந்து 537 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 30,099 (நேற்றிலிருந்து 1,184 +4.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia101,119 (நேற்றிலிருந்து +337 நேற்று 100,782)
Piemonte33,146 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 33,064)
Emilia-Romagna32,371 (நேற்றிலிருந்து +126 நேற்று 32,245)
Veneto23,577 (நேற்றிலிருந்து +273 நேற்று 23,304)
Toscana12,179 (நேற்றிலிருந்து +99 நேற்று 12,080)
Lazio11,771 (நேற்றிலிருந்து +171 நேற்று 11,600)
Liguria11,086 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 11,039)
Campania7,649 (நேற்றிலிருந்து +171 நேற்று 7,478)
Marche7,311 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 7,294)
Puglia5,741 (நேற்றிலிருந்து +117 நேற்று 5,624)
P.A. Trento5,246 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 5,223)
Sicilia4,565 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 4,487)
Friuli Venezia Giulia3,854 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 3,831)
Abruzzo3,853 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 3,828)
P.A. Bolzano2,973 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 2,962)
Sardegna2,421 (நேற்றிலிருந்து +66 நேற்று 2,355)
Umbria1,874 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 1,839)
Calabria1,577 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 1,558)
Valle d’Aosta1,249 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,247)
Basilicata548 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 541)
Molise534 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 530)

உங்கள் கவனத்திற்கு