05.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 05-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 276,338.

நேற்றிலிருந்து 1,694 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,534 (நேற்றிலிருந்து 16 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 209,610 (நேற்றிலிருந்து 583 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 31,194 (நேற்றிலிருந்து 1,095 +3.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia101,507 (நேற்றிலிருந்து +388 நேற்று 101,119)
Piemonte33,200 (நேற்றிலிருந்து +54 நேற்று 33,146)
Emilia-Romagna32,505 (நேற்றிலிருந்து +134 நேற்று 32,371)
Veneto23,765 (நேற்றிலிருந்து +188 நேற்று 23,577)
Toscana12,292 (நேற்றிலிருந்து +113 நேற்று 12,179)
Lazio11,929 (நேற்றிலிருந்து +158 நேற்று 11,771)
Liguria11,181 (நேற்றிலிருந்து +95 நேற்று 11,086)
Campania7,768 (நேற்றிலிருந்து +119 நேற்று 7,649)
Marche7,343 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 7,311)
Puglia5,796 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 5,741)
P.A. Trento5,299 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 5,246)
Sicilia4,679 (நேற்றிலிருந்து +114 நேற்று 4,565)
Friuli Venezia Giulia3,903 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 3,854)
Abruzzo3,865 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 3,852)
P.A. Bolzano2,996 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 2,973)
Sardegna2,486 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 2,421)
Umbria1,890 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 1,874)
Calabria1,596 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 1,577)
Valle d’Aosta1,249 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,249)
Basilicata555 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 548)
Molise534 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 534)

உங்கள் கவனத்திற்கு