06.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 06-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 277,634.

நேற்றிலிருந்து 1,297 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,541 (நேற்றிலிருந்து 8 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 210,015 (நேற்றிலிருந்து 405 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 32,078 (நேற்றிலிருந்து 884 +2.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia101,705 (நேற்றிலிருந்து +198 நேற்று 101,507)
Piemonte33,256 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 33,200)
Emilia-Romagna32,628 (நேற்றிலிருந்து +124 நேற்று 32,504)
Veneto23,944 (நேற்றிலிருந்து +179 நேற்று 23,765)
Toscana12,414 (நேற்றிலிருந்து +122 நேற்று 12,292)
Lazio12,051 (நேற்றிலிருந்து +122 நேற்று 11,929)
Liguria11,292 (நேற்றிலிருந்து +111 நேற்று 11,181)
Campania7,868 (நேற்றிலிருந்து +100 நேற்று 7,768)
Marche7,363 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 7,343)
Puglia5,856 (நேற்றிலிருந்து +60 நேற்று 5,796)
P.A. Trento5,332 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 5,299)
Sicilia4,716 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 4,679)
Friuli Venezia Giulia3,923 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 3,903)
Abruzzo3,891 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 3,865)
P.A. Bolzano3,003 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 2,996)
Sardegna2,505 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 2,486)
Umbria1,915 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 1,890)
Calabria1,623 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 1,596)
Valle d’Aosta1,249 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,249)
Basilicata564 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 555)
Molise536 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 534)

உங்கள் கவனத்திற்கு